Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt
 Pomoc techniczna/zamówienia:

tel. 507-129-720

tel. 791-862-929

tel. 501-536-821

Biuro:

tel. (81) 825-59-60

biuro@skrawanie24.pl

Czynne Pn-Pt
9:00-16:00

 

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Skrawanie24

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.skrawanie24.pl prowadzony jest przez

Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak

Spławy Pierwsz, Ostrowiecka 55

23-200 Kraśnik

NIP: 715-193-11-19

Adres korespondencyjny:

Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak

Spławy Pierwsz, Ostrowiecka 55

23-200 Kraśnik

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: biuro@skrawanie24.pl

Numer telefonu: 507129720

 

SŁOWNICZEK :

 • Sklep internetowy Skrawanie24 – sklep prowadzony na platformie elektronicznej pod domeną www.skrawanie24.pl
 • Sprzedawca -   

  Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak

  Spławy Pierwsz, Ostrowiecka 55

  23-200 Kraśnik

  NIP: 715-193-11-19

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży
 • Towar konsumpcyjny - rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
 • Koszyk - element Sklepu Internetowego, dzięki któremu Klient precyzuje szczegóły złożonego zamówienia takie jak: ilość produktów, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy.

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Skrawanie24, składania zamówień na produkty, zasady dostarczania zamówionych produktów, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, procedurę reklamacji, tryb odstąpienia od umowy.

Sklep Internetowy Skrawanie24 prowadzi sprzedaż narzędzi, oprzyrządowania maszyn, urządzeń pomiarowych oraz wszelkiego rodzaju produktów z branży narzędziowej.

§2

CENA TOWARÓW

 

Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego Skrawanie24 podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostaje doliczony do ostatecznego zamówienia w wysokości zależnej od obranego przez Klienta, a zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia towaru/ów. Całkowity koszt zamówienia dostępny jest w koszyku przed złożeniem wiążącego zamówienia.

Cena towarów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego Skrawanie24 jest wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega, iż ceny towarów mogą ulec zmianom, jednakże bez wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed momentem zmiany ceny.

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:

 • poczta e-mail - biuro@skrawanie24.pl
 • formularz zamówienia ze Sklepu Internetowego Skrawanie24

2. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:

 • zamawiany towar wraz z informacją o jego ilości oraz wybranym sposobem dostawy oraz płatności
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • adres dostawy ( jeżeli jest inny niż adres korespondencyjny)
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

 

3. W przypadku nieudostępnienia przez klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w terminie 24 godzin (w dni robocze) od wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, pod warunkiem dostępności towaru na magazynie. W przypadku towarów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy Klient jest informowany, ile dni roboczych upłynie od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki.

 

§4

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Za zakupione w Sklepie Internetowym Skrawanie24 towary Klient może dokonać płatności w formie:

 • bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego sprzedawcy w terminie do 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

15 1240 2395 1111 0010 5584 7741

 • gotówką przy odbiorze przesyłki
 • płatność kartą, e-przelewem - dokonywanym przy składaniu zamówienia, poprzez logowanie się do systemu partnera obsługującego płatność.
 • gotówką przy odbiorze osobistym - Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik

 

§5

SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska Sp. z o.o.; InPost Paczkomaty Sp. z o.o;  Poczta Polska S.A.

3. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych adresowych. Niedostarczenie towaru w terminie wynikające z błędnych lub niedokładnych danych nie obciąża Sprzedawcy.

5. Przesyłki z zamówionymi towarami dostarczane są w czasie określonym przez regulamin przewoźnika.

6. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym Skrawanie24

7. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w magazynie Skrawanie24 położonym Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy, w tym opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30

8. Dostawa zamówionego towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:

 • elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres - biuro@skrawanie24.pl
 • pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia pod adres korespondencyjny - Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem w sposób określony w ust. 3.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Strony mają obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 • dla Sprzedawcy termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 • dla Konsument termin ten rozpoczyna bieg od dnia, w którym odstąpił od umowy

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zakupiony Towar prosimy odesłać lub dostarczyć na adres:

Artykuły Techniczne

Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55;

23-200 Kraśnik

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§7

REKLAMACJA

 

1. Podstawy, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz tryb reklamacyjny odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru.

3. Zawiadomienie o chęci skorzystania z rękojmi należy wysłać na adres e-mailowy biuro@skrawanie24.pl bądź korespondencyjny Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik, ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi
 • datę zakupu
 • datę wystąpienia wady
 • opis wady
 • żądanie

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

6. Towar należy odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście pod adres Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik

 

§8

GWARANCJA

 

1. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta albo dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek towary.

2. Klient może dokonać wyboru między uprawnieniami wynikającymi z udzielonej gwarancji bądź uprawnieniami z tytułu rękojmi.

 

§9

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur można zapoznać się na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi, zajmują się ochroną praw konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych)

 

§ 10

DANE OSOBOWE

 

Przetwarzanie przez sklep internetowy danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zawartych umów.